Vikingapärlor är nästan synonymt med glaspärlor. De flesta glaspärlorna som finns idag kunde lika gärna ha funnits på vikingatiden. Särskilt de så kallade “lampwork” pärlorna tillverkas till och med i stort sätt på samma vis idag som då.

I Skandinavien blev glaspärlor (vikingapärlor) vanliga först under järnåldern. Färgade och ofärgade glasskärvor och pärlor importerades söderifrån till de stora hamnplatserna där de var en viktig handelsvara och kunde även användas som valuta. Skärvorna brukades av de lokala vikingatida pärltillverkarna som var kringvandrande eller bodde i byarna.

Av gravfynden att döma så var det mest kvinnorna som bar vikingapärlor, ofta som halsband eller mellan spännbucklorna på den vikingatida kvinnodräkten. Vikingapärlorna hade hög status men kan också haft en magisk innebörd.

Araben Ibn Fadlan nämner att nordborna värderat pärlorna högt och betalt bra för att ge dem som gåvor till sina kvinnor.
Vikingapärlor har genom tiderna haft ett stort värde. Även idag kan blicken möta ett vackert pärlhalsband som pryder en stolt kvinna på torget.

Visar alla 15 resultat